www-iso-levee
www-iso-levee

press to zoom
www-iso-levee
www-iso-levee

press to zoom
1/1
Koulutukset

TIEDÄTKÖ MITÄ LASTENSUOJELULAITOKSESTASI PUHUTAAN -viestintäseminaari 

 

Yrityksen ulkoisen viestinnän tarkoitus on ylläpitää mainetta ja tuoda ydintoimintaa esille. Lisäksi viestinnän kautta otetaan osaa omaan toimintaympäristöön ja esimerkiksi välittämällä ennakointitietoa voidaan hälventää pelkoa, pahaa mieltä ja estää huhumyllyjen käynnistymistä. Kriisiviestintä on tärkeä osa viestinnän suunnittelua ja vaikka sen käytäntö on aina uudessa tilanteessa erilainen, on siihen mahdollista valmistautua hyvissä ajoin.

Aika: Torstai 21.11.2019

Paikka: Tikkurila, Laurea AMK

 

Koulutuksen hinta on 100 €/osallistuja. Elsa ry:n ja Sija ry:n jäsenille 80 €/osallistuja. Osallistumismaksu laskutetaan sähköpostin kautta ennen seminaaria. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvi . Lounas on omakustanteinen. Lounasvaraus sekä erityisruokavalion ilmoittaminen ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Jos sinulle tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä valasu2016@gmail.com.

 

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta!

Voit liittyä jäseneksi tätä kautta.

 •  klo 8.30-8.45 Seminaarin avaus

 • klo 8.45- 10 Suomen Yrittäjät viestintävastaava

 • klo 10.00-10.15 Tauko

 • klo 10.15-11.30 Sosiaalityöntekijän ja laitoksen 

 • yhteistyö viestinnässä 

 • klo 11.30-12.30 Lounas omakustanteisesti

 • klo 12.30- 13.45 Viestintäsuunnitelma

 • klo 13.45-14.15 Iltapäiväkahvi

 • klo 14.15-15.45 Käytännön viestintä 

 • lastensuojelulaitoksessa 

 • - ryhmätöitä 

 • -keskusteluja

 • klo 15.45-16.00 Seminaarin päätös

Etelä-Suomen Lastensuojelijat ELSA ry järjesti vuosina 2015-2017 koulutuksen Päivikki ja Sakari Sohlbergiltä saamallaan avustuksella.

 

"Kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten ja nuorten kuntouttavan hoito ja kasvatus - Toimintamallit ja hoitokäytännöt lastensuojelulaitoksissa"

 

Etelä-Suomen Lastensuojelijat Elsa ry:n toiminta-ajatuksena on vaikuttaa yksityisten lastensuojelulaitosten ja perhekotien mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa lastensuojelun sijaishuoltoon ja sen kehittämiseen liittyen. Verkostoitumisen myötä keskusteluissa on yhteinen ymmärrys selkeytynyt siitä, miten lastensuojelua ja sijaishuoltoa tulee kehittää. Lastensuojelun asiakkaat ovat yhä useammin kiintymyssuhteissaan traumatisoituneita ja vaativahoitoisempia. Tämä näkyy lastensuojelulaitoksissa sijoituksessa olevien lasten ja nuorten oirekuvien kasvuna. Lastensuojelulaitoksissa työskentelevät ohjaajat ovat sijaishuollon ammattilaisia, jotka tarvitsevat työhönsä teoriatietoa kiintymyssuhdehäiriöistä sekä työvälineitä ja -menetelmiä arjen kuntouttavaan hoito- ja kasvatustyöhön.

 

Koulutusprojektin päätavoitteena on verkostoyhteistyönä kouluttaa lastensuojelun sijaishuollon ammattilaisista kuntouttavan hoidon ja kasvatuksen asiantuntijoita, ja yhtenäistää sekä luoda uusia kuntouttavan hoidon ja kasvatuksen toimintamalleja ja hoitokäytäntöjä, joilla auttaa lastensuojelulaitoksissa sijoitettuna olevia huostaanotettuja ja kiintymyssuhteissaan traumatisoituneita lapsia ja nuoria. Projektilla kehitetään lastensuojelun laatua julkaisemalla kuntouttavan hoidon ja kasvatuksen toimintamalleista ja hoitokäytännöistä lastensuojelulaitoksissa perehdyttämismateriaalin myös muiden lastensuojelutoimijoiden käyttöön.

 

Koulutusprojekti toteutetaan terapeuttisten hoitomenetelmien ja terapiasuuntausten teoriaopetuksella asiantuntijaluennoin. Lastensuojelulaitosten henkilökunta koulutetaan DDP®( Dyadic Developmental Psychotherapy ®, vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia) terapiamenetelmän pääperiaatteisiin. DDP®:n avulla lastensuojelulaitosten arjen kuntouttavaa työtä tekevät työntekijät auttavat kiintymyssuhteissaan traumatisoitunutta lasta ja nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita.

 

Koulutus toteutetaan Etelä-Suomen Lastensuojelijat ry:n kautta verkostoituneiden lastensuojelulaitosten työntekijöille, jolloin yhteisellä keskustelulla, tiedon ja osaamisen jakamisella työpajatyöskentelyä käyttäen luodaan lastensuojelulaitoksiin yhtenäisiä ja uusia kuntouttavan hoidon ja kasvatuksen toimintamalleja ja hoitokäytäntöjä. Projektin tavoitteiden toteutumista vahvistetaan lastensuojelulaitosten esimiesten mukana olemisella koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä.

 

Projektin kohderyhmänä on Etelä-Suomen Lastensuojelijat Elsa ry:n jäsenien työntekijät, jotka tekevät lastensuojelulaitoksissa korjaavaa arjen työtä työskennellessään vaativahoitoisten ja kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneiden lasten ja nuorten kanssa. Koulutukseen osallistuvien määrä on 60 henkilöä.Koulutus toteutetaan kolmevuotisena kehittämisprojektina vuosina 2015-2017. Koulutus sisältää lähiopetuspäivä, teorialuentoja, työpajatyöskentelyä sekä työnohjausta.

ELSA RY:N JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET

Koti laitoksessa 6 -seminaari

Etelä-Suomen Lastensuojelijat Elsa ry järjestää "Koti laitoksessa 6" -seminaarin 4.4.2019.

Seminaarin aiheena on ” Sijaishuollon ja koulun yhteistyö- lapsen koulupolku huostaanotettuna”. Näkökulma yhteistyöhön saadaan opetuksen eri hallinnon tasoilta, sosiaalityön kuin sijaishuollon osalta. 

 

Koti laitoksessa 5 -seminaari

Etelä-Suomen Lastensuojelijat Elsa ry järjesti "Koti laitoksessa 5" -seminaarin keskiviikkona 15.11.2017 Lahdessa.

Seminaarissa aiheena on lastensuojelun ja psykiatrian yhteistyö vaativahoitoisten lasten hoidossa ”Ei se paikkaa vaihtamalla parane – Lastensuojelun ja psykiatrian yhteistyö”. Näkökulma yhteistyöhön saadaan sosiaalityön, psykiatrian kuin sijaishuollon osalta. Seminaariohjelman näet täältä.

 

Koti laitoksessa 4 -seminaari

Etelä-Suomen Lastensuojelijat Elsa ry järjesti "Koti laitoksessa 4" -seminaarin perjantaina 25.11.2016 Järvenpäässä.

Seminaarissa esiteltiin Elsan verkostokoulutuksen lopputuotos ”Aina voi korjata – DDP-menetelmän integrointi työyhteisöön”. Seminaariohjelman näet täältä.

Koti laitoksessa 3 -seminaari

Elsa ry järjesti "Koti laitoksessa 3" -seminaarin perjantaina 20.11.2015 Järvenpäässä. Seminaarissa paneuduttiin laitoksissa tehtävän kiintymyssuhdetyön lisäksi perhetyöhön.

Seminaarin luennoitsijoina olivat psykoterapeutti ja kouluttaja Lasse Salmi, asiantuntija Silta -toiminta Pelastakaa Lapset ry Pirjo Kiiskinen sekä Voikukkia -hankkeesta Hanna Hägglund. Seminaarissa kuullaan kolme erilaista lähestymistapaa perhetyöhön.
Seminaariohjelman näet täältä.

Koti laitoksessa 2 -seminaari

 

Elsa ry järjesti "Koti laitoksessa 2"-seminaarin Espoossa torstaina 20.11.2014. Seminaarissa paneuduttiin lasten ja nuorten käyttäytymisen pulmien syihin ja tehokkaaseen ennaltaehkäisyn laitoksen arjessa.

 

Seminaari oli jatkoa syksyn 2013 koulutukselle, jossa aiheena oli laitoksissa tehtävä kiintymyssuhdetyö ja terapeuttiset elementit sekä nuorten kokemukset laitoksesta kotina. Nyt seminaarissa paneuduttiin laitoksissa tehtävään tunnetyöhön ja vuorovaikutukseen. Lisätiedot ja ohjelma: täältä.

 

 

Koti laitoksessa 1 -seminaari

 

Elsa ry järjesti "Koti laitoksessa"-seminaarin keskiviikkona 13.11.2013 Espoossa. 

 

Seminaarissa paneuduttiin laitoksissa tehtävään kiintymyssuhdetyöhön ja terapeuttisiin elementteihin sekä kokemuksiin laitoksesta kotina. Lisätiedot ja ohjelma: täältä.

© ELSA - Etelä-Suomen Lastensuojelijat ry. 2017

 • Twitter
 • Facebook